Våre tjenester

skal bidra til LØFT gjennom å utløse bedrifters potensiale og styrke deres konkurransekraft,

Image by Randy Fath

Salg & Salgsledelse

-å se et menneske i enhver kunde fremfor en kunde i ethvert menneske

Vi har lang erfaring fra salg og salgsledelse, fra ulike bransjer og både til bedrifts- og privatmarked. Hvordan jobbe systematisk med suspekts, prospekts og eksisterende kunder. Hvordan optimalisere de ulike delene av salgsprosessen og ikke minst skape gjenkjøp og ambassadører gjennom operative CRM prosesser. Vi har sertifisering innen selgercoaching og salgstrening.

Forretningsutvikling

Nyskaping og vekst, med kunden i fokus

Vi tror på verdien av å ha nyskaping og vekst høyt oppe på agendaen. Fra styrerommet og ut i den operative driften bør spørsmål og betraktninger rundt hvordan skape verdier for våre kunder diskuteres. Ikke en gang i året, ikke to, men langt oftere. Gode ideer må belønnes. Trenger du noen til å lede arbeidet, utløse gode ideer eller bare noen å diskutere veivalg med, kan vi bistå.

The Wall of Ideas
Image by Javier Allegue Barros

Ledelse i endring

Å utløse endring, stå i endring og rigge virksomheten for ny endring.

Endringer skjer hele tiden. Noen små og nesten umerkelige, andre globale og altomfattende som koronapandemien. Uansett påvirker endringer oss som individer og organisasjoner. Å lede team og virksomheter gjennom både ønskede og påtvungne endringer kan være krevende. Vi har erfaring fra ledelse i store endringsprosesser i store organisasjoner og fra å skape mindre målrettede endringer på teamnivå. Vi har kunnskap og gjort oss noen erfaringer som du kan dra nytte av. Enten som mentor, rådgiver eller management for hire.

Gründerhjelp

Fra idé og skisse til ferdig produkt i markedet

Har du en idé til et produkt eller tjeneste som du tenker at det nå kunne være greit å diskutere med andre? Da kan du ta kontakt med oss. 

Vi har lang erfaring fra arbeid med gründere, fra mange ulike bransjer, som har kommet ulikt langt i sine prosesser.
Vi hjelper deg gjerne med de viktige spørsmålene tidlig i gründerskapet. 

Av erfaring vet vi at det kan utgjøre en forskjell.

Image by Mika Baumeister
Image by Dylan Gillis

Styrearbeid

Bistå styrer med rett balanse

Et velfungerende styre kan være en fantastisk ressurs for et selskap. Å balansere styrets kontrolloppgaver med strategiske utviklingsprosesser kan være krevende. Vår erfaring og kompetanse i styrearbeid kan komme ditt styre til gode.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

 
 
.color_11 { color: red !important; }