Å blø for drakta

Oppdatert: 27. aug. 2020

Du kjenner kanskje uttrykket å blø for drakta? Uttrykket er mest kjent fra fotballen. Særlig sportsjournalister har yndet å bruke uttrykket om fotballspillere eller lag som har ytt noe ekstra. Trosset smerte og satt laget foran seg selv. Når innsats og tæl trumfer talent og favorittstempel. Det handler om å yte noe ekstra for fellesskapet. For laget. For de rundt deg. For klubben. For organisasjonen. Dette er like relevant og bør kunne være et mål man etterstreber i både bedrifter og andre type organisasjoner. Klarer en virksomhet å få inn en holdning og en kollektiv adferd blant alle «spillerne» til å «blø for drakta» kan man utrette store ting. Man kan få til effekten at 1+1=3, og er det ikke det alle organisasjoner ønsker å oppnå? Men hvordan får man det til? Og hvordan får man det til å sitte over tid?

Jeg mener det er noen fundamentale ting som må være på plass. Det er ikke hokus-pokus eller noen trylleformel, men det er heller ikke lett. Det må jobbes med over tid og ha fokus i alle ledd og vinkler i organisasjonen. Ofte trengs det varig adferdsendring hos en eller flere av «spillerne». Her er noen av de tingene jeg har erfaring med at bør være med:

1. Psykologisk trygghet. Trygg på kollegaer/medspillere, trygg på at leder vil meg og mine kollegaer vel og at det er høy takhøyde internt. Det skal være lov å både gjøre og påpeke feil.

2. Godt forankra visjon, mål og ikke minst misjon - Hvorfor vi driver med det vi gjør. Disse må materialiseres i form av rett adferd godt forankra som ryggmargsreflekser. "Slik gjør vi det hos oss."

3. Alle må ha følelsen av å være betydningsfulle og viktige bidragsytere for fellesskapet og felleskapets resultater.

4. Stor grad av frihet under ansvar og medbestemmelse. Verdibasert ledelse kan være en effektiv ledelsesform og et effektivt virkemiddel.

5. Leder må ta folk kontinuerlig på fersken i å utvise rett adferd og verdsette dette. Det fordrer en coachende lederstil og at leder er tett på. Tett på det viktige, det som betyr noe.

Har du lyst til å jobbe med disse tingene i egen organisasjon, kan vi i Bjørkhaug Consulting være med deg. Vi har erfaring og kompetanse på endringsledelse og har erfart hvor effektivt det kan være når team og organisasjoner blør for drakta. Ta kontakt!#bløfordrakta#endringsledelse

221 visninger0 kommentarer
 
 
.color_11 { color: red !important; }